MENU CLOSE

Sigla

(2021-22)

solo harp, 2(II=picc)222-2210-02-pf-strings

Duration: 19'

commissioned by the Finnish Broadcasting Company

premiere May 18, 2022, Helsinki Music Centre, Sivan Magen and the Finnish RSO conducted by Nicholas Collon

published by Fennica Gehrman

dedicated to Sivan Magen

  1. Sigla I
  2. SiGLa II
  3. Sigla III

“The harp concerto Sigla was inspired by an excursion into timbre and by the phenomenal virtuosity and strength of the soloist Sivan Magen – I conceived the solo part in close collaboration with him. The harp in this work is the starter engine that ignites the colours of the orchestra. The title Sigla refers to different things in different languages. In Italian it refers to a jingle, whereas in Icelandic it is the verb ‘to sail’. In Tagalog it means ‘liveliness’ and ‘enthusiasm’.” (L.W.)

Link to the live stream of the premier (the harp concerto starts at 32:00)

https://areena.yle.fi/1-61070356

Sigla är ett på många sätt kraftfullt, ställvis rentav dramatiskt verk, där harpan enligt tonsättaren fungerar som ett slags motor som väcker orkesterinstrumenten till liv, samtidigt som den utgör ett slags superinstrument som fungerar helt enligt sina egna enigmatiska lagbundenheter. (—) Det känns som om Wennäkoski på senare tid skulle ha fått in en ny växel i sitt redan från tidigare rika tonsättarskap. Hon har mutat in ett slags ingenmansland mellan tradition och modernitet, som hon fyller med ett sällsamt färgskimrande, förtrollande sensuellt, rytmiskt livfullt och emotionellt omedelbart gripbart innehåll. Det är bara att hoppas att Sigla får den internationella uppmärksamhet den definitivt är värd.” (Mats Liljeroos, HBL 21.5.2022)